+ (007) 548 58 5400
+ (007) 548 58 5400
7:30 AM - 7:30 PM
Monday to Saturday

Om mig

Utbildning:

-Skuggning VA kurs Tjörns Kommun
2017-2018
-Gruvingenjör Azad University Iran
2008- 2011
-Gruvtekniker Azad University Iran
2005- 2007
-Teknik högskolan (Matte- fysik) Tehran
2001- 2005
-Svenska för invandrare
2016-2017
-Svenska Andra språket vuxenutbildning Stenungssund
2017-2018
-Datorhantering Fördjupning vuxenutbildning
Härryda 2015-09-25
-Datorhantering grund vuxenutbildning
Härryda 2015-08-19
-Samhällsorientering
2015
-Certifikat APV1,1+1,2+1,3 Utbildnings Kraft
23/6/21
-SOS Ledare Betyg och tågvarnare Svesäk
21-09-13/16
-Påbyggnadsutbildning
Byggbranschens Utbildningscenter
2021

Mitta AB – Mätningsingenjör 2021-Nu
Arbetet innefattar utsättning och inmätning med
totalstation (Leica), avvägning (Leica), GPS-mätning
Utbildad som SOS Ledare och Tågvarnare på järnväg
Och inmätningar och utsättningar på järnvägar

VA ingenjör och Mätt ingenjör på Tjörns kommun
2016-2019
Som ensam mätt ingenjör för Tjörns kommun så hade jag
varierande
uppdrag. Jag hade daglig kontakt med GIS-ingenjörer och
övriga
som är inblandade i de projekt jag arbetar i. Nu jobbar som
VA ingenjör.
Jag jobbar med VA-uppgifter just nu. Fixa VA-uppgifter och
Planera och
Rita nya servisledningar.

Projektledare och teknisk expert på Barsoo Engineering
Company 2010-2014
Som projektledare och koordinator för bygget av Gol-e-Gohar
(Ett stålverk för direkt reducerat järn) ansvarade jag för att
underentreprenörer uppfyllde de avtal som de hade med
Barsoo.
Jag hade ansvarade och ledde arbetet för drygt 30 ingenjörer

Sektor Samhällsbyggnad Stenungssunds kommun
2016
Under min praktik arbetade jag med att uppdatera kartor i GIS
genom platsbesiktning. Jag rapporterade till
Trafikavdelningen.

Sektorn för samhällsbyggnad Härryda kommun, Språkpraktik
2016
Jag var delaktig i det dagliga arbetet och fick en insyn i
verksamheten på VA-avdelningen.

Praktikant Irans motsvarighet till Trafikverket
2010
Under mina studier på universitetet fick jag möjlighet att göra
3 månaders praktik på Irans motsvarighet till trafikverket där
jag
arbetade på ett projekt för en motorväg mellan Tehran-
MashhadUnder praktiken lärde jag mig mycket om ingenjörsyrket och
fick möjlighet att praktisera många sidor av yrket.

Praktikant Tehrans Stad
2009
Under studierna fick jag 3 månaders praktik som ingenjör
under planeringen och byggandet av Tunnelbanan i Teheran.

Praktikant Stenkol Gruva
2007
Under studierna gjorde jag 3 månaders praktik som
ingenjör
på Stenkolsgruvan i Savadkooh.

Språk

Svenska
Engelska (grundläggande i tal och skrift)
Persiska (modersmål)
Turkiska – (tal)
Dari (grundläggande i tal och skrift)